Samenwerken met Allesopdemotor.nl

Allesopdemotor.nl is een blog voor motorrijders. De artikelen die op de website te vinden zijn, zijn en blijven eigendom van de redactie van Allesopdemotor.nl. De website is onafhankelijk van andere motorbladen en motor websites. Samenwerking met Allesopdemotor.nl is mogelijk maar onder de voorwaarden die de redactie van Allesopdemotor.nl stelt.

Commerciële blogpost in het beeld van deze website

Het is mogelijk om gesponsorde artikelen op Allesopdemotor.nl te plaatsen. Dit kan door artikelen aan te leveren die door de redactie op de website wordt geplaatst.

De redactie kan teksten weigeren als deze niet in het beeld van de website passen. Allesopdemotor.nl is een website die gaat over motorfietsen en aanverwante zaken en daar moeten artikelen van geïnteresseerde partijen ook passen.

Een verzoek om een artikel over fietsen te plaatsen wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd.

Er kan op verschillende manieren met Allesopdemotor.nl worden samengewerkt. Er kunnen betaalde artikelen op de site geplaatst worden die door de verzoekende partij wordt aangeleverd.

Gesponsorde artikelen.

Voor het plaatsten van gesponsorde artikelen wordt een bedrag van € 125,– gerekend. Het artikel mag voor dit bedrag maximaal 2 jaar op Allesopdemotor.nl blijven staan.

Er kan ook betaling plaats vinden in natura. Denk hierbij aan het uitwisselen van hyperlinks, blog-post. Over andere manieren van samenwerking en betaling kan altijd van gedachte worden gewisseld.

De redactie plaatst het artikel en zorgt voor een goede lay-out. Eventuele foto’s die in het artikel moeten komen worden ook door de vragende partij aangeleverd.

Er kunnen hyperlinks in het artikel geplaatst worden naar een door de vrager aangegeven pagina, deze hyperlinks kunnen in geen geval Do-follow links zijn. Do-follow links zijn schadelijk voor websites en dus werkt Allesopdemotor.nl hier niet aan mee.

Banners plaatsen.

Er kunnen ook banners met een commerciële boodschap op Allesopdemotor.nl worden geplaatst. De code voor de banner wordt in dit geval door de vragende partij aangeleverd en deze bevat ook geen do-follow links. Voor het plaatsen van een banner wordt een bedrag van € 35,— per maand gerekend.

Een banner code die wel een do-follow links bevat zal niet worden geaccepteerd.  Voor reclame banners geldt ook dat deze geen politieke boodschap mag bevatten. De commerciële boodschap moet overeenkomen met de basis van deze website.

Allesopdemotor.nl behoudt zich het recht voor banners, commerciële blog posts en andere teksten te weigeren. Voor meer informatie over samenwerking kunt u contact opnemen met Allesopdemotor.nl. Meer informatie over de algemene voorwaarden van deze website vindt u hier.