Samenwerken met Allesopdemotor.nl

Allesopdemotor.nl is een blog voor motorrijders. De artikelen die op de website te vinden zijn, zijn en blijven eigendom van de redactie van Allesopdemotor.nl. De website is onafhankelijk van andere motorbladen en motor websites. Samenwerking met Allesopdemotor.nl is mogelijk maar onder de voorwaarden die de redactie van Allesopdemotor.nl stelt.

Commerciële blogpost in het beeld van deze website

Het is mogelijk om gesponsorde artikelen op Allesopdemotor.nl te plaatsen. Dit kan door artikelen aan te leveren die door de redactie op de website wordt geplaatst.

De redactie kan teksten weigeren als deze niet in het beeld van de website passen. Allesopdemotor.nl is een website die gaat over motorfietsen en aanverwante zaken en daar moeten artikelen van geïnteresseerde partijen ook passen. Er kan op verschillende manieren met Allesopdemotor.nl worden samengewerkt. Er kunnen betaalde artikelen op de site geplaatst worden die door de verzoekende partij wordt aangeleverd.

Gesponsorde artikelen en promotie.

Voor het plaatsten van gesponsorde artikelen wordt een bedrag gerekend. Het artikel mag permanent op Allesopdemotor.nl blijven staan. Neem contact op met iPublishing voor de mogelijkheden >